محصولات کاملا اكولوژيكی

تهیه شده از بالاترین کیفیت

Phone

(+374) 60 65 99 00

مربای گیلاس سفید
    • تنها از انواع توت ها و میوه های پرورش داده شده در پرتو آفتاب گرم ارمنستان
    • تهیه شده از دستورالعمل سنتی ارمنی
    • بدون مواد نگهدارنده
Top