محصولات کاملا اكولوژيكی

تهیه شده از بالاترین کیفیت

Phone

(+374) 60 65 99 00

ترشی لی لی
  •  ترکیبات: سبزی لی لی, نمک، اسید سیتریک، آب. تهیه شده ازدستورالعمل سنتی ارمنی و سبزیجات درجه یک.

    • تهیه شده از دستورالعمل سنتی ارمنی
    • بدون مواد نگهدارنده
    • تنها از مواد طبیعی
Top